Bohosluzobny zivot

ŽIVOT V ZBORE

DETSKÁ BESIEDKA – 2. nedeľa v mesiaci na fare (začína o 9:00 hod požehnaním detí v kostole) / 4. nedeľa v mesiaci v kostole o 9:00 hod

KONFIRMAČNÁ PRÍPRAVA
1. roč. – streda, 15:00 hod, zborová miestnosť
2. roč. – utorok, 16:00 hod, zborová miestnosť

DORAST – utorok, 17:00 hod, zborová miestnosť

ŽENSKÝ MODLITEBNÝ KLUB – utorok, 20:00 hod

SPEVOKOL – štvrtok, 19:00 hod, zborová miestnosť


AKTIVITY A AKTUALITY

Copyright FORTIS AURIS HACKERSPACE 2019