Kontakty:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra Štúrova 1, 900 01 Modra
Tel: 033 647 27 33
e-mail: ecavmodra@gmail.com, modra@ecav.sk

BANKOVÉ SPOJENIE: 0019194036/0900 IBAN: SK0209000000000019194036

IČO: 34006818 DIČ: 2020664404

JAN OSLÍK, zborový farár: Tel: 0911 150 006 e-mail: oslik.jan@gmail.com

EVA OSLÍKOVÁ, námestná farárka: Tel: 0903 536 418 e-mail: eva.oslikova@gmail.com

VLADIMÍR SODOMA, zborový dozorca: Tel: 0918 406 534