SluzbyBozie

Cirkevný zbor

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Modra je protestantským cirkevným zborom.

Základom a prameňom našej viery je Biblia – Písmo Sväté, ktoré chápeme a vysvetľujeme podľa Augsburského vyznania. Hlásime sa k Lutherovej reformácii, ktorá obnovila kresťanskú zásadu, že zachránení sme jedine milosťou skrze Ježiša Krista.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra patrí do Západného dištriktu, do Bratislavského seniorátu. Do územného celku cirkevného zboru patria: mesto Modra (matkocirkev), obec Vinosady (fília) a obec Šenkvice (diaspora).


Užitočné linky :
Kontakty:

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Modra Štúrova 1, 900 01 Modra
Tel: 033 647 27 33
e-mail: ecavmodra@gmail.com modra@ecav.sk

BANKOVÉ SPOJENIE: 0019194036 / 0900 IBAN: SK0209000000000019194036

JAN OSLÍK, zborový farár: Tel: 0911 150 006 e-mail: oslik.jan@gmail.com

EVA OSLÍKOVÁ, námestná farárka: Tel: 0903 536 418 e-mail: eva.oslikova@gmail.com

VLADIMÍR SODOMA, zborový dozorca: Tel: 0918 406 534

Copyright FORTIS AURIS HACKERSPACE 2019